veredzuk
veredzuk
arrow

שיפוץ ושדרוג גינה קיימת

בגינה קיימת על פי רוב ישנם עצים בוגרים וכן אלמנטים מסוימים המכתיבים את הסגנון שיש להתחשב בו ולהשתלב עמו. בגלל העובדה שאין זו הקמת גינה מראשיתה, שונה התהליך מעט מזה של הקמת גינה חדשה לגמרי.

להלן השלבים החשובים:

•          אני מבקרת בגינה בחברת הלקוח.

•          אנו משוחחים על הסיבות לשיפוץ הגינה ועל ההיסטוריה שלה.

•          הלקוח מספר לי על רצונותיו וציפיותיו מן הגינה המתחדשת: מה חסר בגינה הקיימת, אילו פונקציות הגינה אמורה למלא, מהי האווירה הרצויה, מהו הסגנון המועדף ואיך אפשר להשתלב במצב הקיים. כמו כן, אנו דנים בשאלה האם יש צורך להוסיף אלמנטים בנויים כמו רחבה, פרגולה, קירות, מסלעה, אלמנט מים וכו'.

•          לאור דברים אלו, אנו דנים בשאלת התקציב ומה שניתן לבצע על פיו.

•          מחליטים אילו אלמנטים וצמחים ותיקים בגינה עתידים להישאר בה.

•          אני מכינה סקיצות חלופיות לשיפוץ הגינה ונפגשת עם הלקוח לבחירת החלופה המתאימה ביותר.

•          הלקוח ואני מבקרים במשתלה כדי לעמוד מקרוב על מראה הצמחים המועמדים להישתל על פי תוכנית השיפוץ החדשה לגינה והלקוח מאשר את הצמחים והחומרים שנבחרו.

•          לקראת השתילה החדשה אני מכינה תוכנית מפורטת וכתבי כמויות לגבי הצמחים והחומרים החדשים הדרושים כדי לצאת למכרז לבחירת הגנן המבצע (הלקוח יכול להציע מועמדים משלו).

•          הלקוח בוחר גנן לאחר בחינת הצעות מחיר שונות שהתקבלו.

•          קובעים את מועד התחלת העבודה בתאום עם הגנן הנבחר.

•          בהתאם להחלטות שהתגבשו ובהדרכתי, מבצע הגנן בשלב ראשון את הגיזומים הנדרשים בגינה.

•          אני מלווה באופן צמוד את ביצוע השיפוץ.

•          הגינה נמסרת לידי הלקוח.

•          כדי לוודא שהצמחים נקלטו והמערכות פועלות באופן תקין ,אני עורכת ביקור בגינה כחודש לאחר שתילתה

לאחר מסירת הגינה ללקוח, אני ממליצה לאפשר לי ללוות את התפתחות הגינה ולהיות מעורבת  בפיקוח על תחזוקתה, כדי לשמור על התכנון והעיצוב המחודשים וכדי להציע מנסיוני פתרונות לסוגיות שונות בתחזוקת הגינה.