veredzuk
veredzuk
arrow

תכנון גינה חדשה

בתכנון גינה חדשה אני מעדיפה שהלקוח יגיע אלי בשלב שלפני הגשת היתר הבניה, כשעדיין אפשר לבצע שינויים, להוסיף או לגרוע רעיונות לתכנון הבית וסביבתו.

על אף מגבלות מסוימות הקיימות בכל מגרש, תכנון גינה חדשה הוא תהליך מרגש ומרתק והאפשרויות הן רבות ומגוונות ביותר. יש לציין שתהליך זה מורכב משני חלקים שונים: פיתוח השטח ותכנון הצמחייה, לפי סדר זה. להלן השלבים העיקריים בתכנון כל גינה:

•           השלב הראשון הוא שלב הבריף הראשוני (ראה הקדמה) המלווה בדפדוף בתמונות וצילומים של גינות כדי להמחיש את הדברים וכן בדיון בשאלת התקציב המיועד לגינה ומה שניתן לבצע על פיו.

•           בשלב שני אני מכינה סקיצות חלופיות לפיתוח השטח שהן, למעשה, הצעות שונות לחלוקת הגן לאזורים השונים. בפגישה עם הלקוח נבחרת הסקיצה הרצויה, אותה אני מגבשת לתוכנית אחת העונה על הדרישות.

•           בשלב שלישי אני מכינה תוכנית פיתוח כללית מפורטת של אזורי הגן השונים, הכוללת ציון של הגבהים השונים בגינה וכן פתרונות לניקוז יעיל ובטיחותי של השטח. כמו כן, בתוכנית נקבעים השבילים, הרחבות, הקירות והגדרות וכן מיקום העצים.

•           בנקודה זו מתחילה העבודה בשטח. יחד עם הלקוח נבחרים החומרים לאלמנטים הבנויים (ריצופים, חיפויים על קיר, גדר או כל מבנה אחר, פרזול, עבודות עץ) ולאחר מכן אני מגישה שרטוטים מפורטים לביצוע שבילים, רחבות-ישיבה, קירות, אדניות בנויות, ספסלים בנויים, פינת ברביקיו/בר, בריכה או אגן מים גנני ומתחילה לפקח על כל התהליך.

•           בד בבד מתחיל תהליך תכנון הצמחייה. קודמת לכל בחירת העצים, המשפיעה באופן ישיר על תכנון הצמחייה של הגן כולו. לאחר החלטה על גודל העצים, בחירתם במשתלת עצים ניטעים העצים במקומם לפי התוכנית. (למחוק -נערכים לעתים שינויים מסוימים בתוכנית הצמחייה).

•           ביקור נוסף במשתלת צמחים מציג בפני הלקוח מקרוב את מראה הצמחים המועמדים להישתל על פי התוכנית והלקוח מאשר את הצמחים והחומרים שנבחרו.

•           זה השלב שבו אני מכינה תוכנית צמחיה מפורטת וכתבי כמויות של הצמחים והחומרים הנדרשים כדי לצאת למכרז לבחירת הגנן המבצע (הלקוח יכול, כמובן, להציע מועמדים משלו).

•           הלקוח בוחר בגנן לאחר בחינת הצעות המחיר השונות שהתקבלו.

•           קובעים מועד להתחלת העבודה בתאום עם הגנן הנבחר.

•           אני מלווה באורח צמוד את הקמת הגינה ושתילת הצמחים.

•           הגינה נמסרת לידי הלקוח.

•           כדי לוודא שהצמחים נקלטו והמערכות פועלות באופן תקין , אני עורכת ביקור בגינה כחודש לאחר שתילתה

לאחר שהגינה נמסרת ללקוח, אני ממליצה לאפשר לי ללוות את התפתחות הגינה ולהיות מעורבת  בפיקוח על תחזוקתה כדי לשמור על התכנון והעיצוב המקורי וכדי להציע מנסיוני פתרונות לסוגיות שונות בתחזוקת הגינה.